Restaurant Page KC's Best Menus

Rye Plaza

Rye Plaza

Rye Plaza
4646 JC Nichols Parkway
Kansas City, MO 64112
Ph. 816-541-3382

Website
Online Reservation

Rye Plaza